Uncategorized

Ang Pakpak na Iyong Binali

May mali. May tama. Hindi maaaring gatungan ng mali ang mali. At mas lalong hindi rin maaaring gatungan ng mali ang isang napakamalaking pagkakamali. Kumbaga sa simple math equation, when a number …

Source: Ang Pakpak na Iyong Binali

Advertisements
article, Uncategorized

Ang Pakpak na Iyong Binali

May mali. May tama. Hindi maaaring gatungan ng mali ang mali. At mas lalong hindi rin maaaring gatungan ng mali ang isang napakamalaking pagkakamali. Kumbaga sa simple math equation, when a number with negative sign is added to another number with negative sign it will result with a negative number. Hindi naman kasi maitatama ng maling pag-iisip ang isa pang maling pag-iisip.

 

Minsan darating ka sa isang punto kung saan mari-realize mo na naiipit ka sa isang sitwasyong hindi mo alam kung tama o mali. Kasi ang alam mo, nasa tama ka. Alam mong wala namang mali sa ginagawa mo. Ano bang mali sa paghinto upang makarinig ka ng ibang kwento? Gusto mong kumawala pero iniipit ang iyong mga pakpak ng mga bagay na humihila sa iyo pababa.

 

Nagkamali ka. Oo, nagkakamali tayo. Nagkakamali ako. Pero hindi ko inisip na may mali sa ginawa kong pagtulong sa isang osong iniwan ang kalupaan at tuluyang lumangoy sa kailaliman ng karagatan (referring to an article, ‘Ang Uwak at Ang Oso’).

 

Ah. Hindi ko alam na sa bawat kilos mo, mayroong mga ibong sisipol at aawit. Kung ang lahat ng mga bagay na ating napapansin at naiisip ay binibigyan natin ng kahulugan, marahil siguro ay makakabuo na tayo ng isang diksyunaryong may katawagang “The Last Judgement”.

 

Minsan o madalas, ang ‘akala’ masakit. Hindi dahil nag ‘assume’ ka o nag ‘expect’ kang iba ang pananaw niya sa iba. O iba ang tingin mo sa kanya. Sadyang pinakitaan ka niya ng rason para baliin iyong ‘akala’ na iniisip mo.

 

Akala ko kasi wala ka namang pakialam sa iniisip ng iba. Ganoon ang naging paninindigan ko. Bakit mo iisipin ang mga bulong na alam mong mali. Alam mo sa sarili mo kung ano ang tama at mali.

 

Nasaktan ka. Lumayo ka. Pinakinggan ang bawat pagmamaktol mo na sumusugat dyan sa puso mo. Yung bang nagtiwala ka ng buo pero babaliin lang rin pala ng mga taong nilapitan mo. Narinig mo ang mga masasakit nilang kwento tungkol sa iyo. At aaminin kong hinatulan rin kita kahit wala kang kaso.

 

Naniwala ang kalangitan sa iyo. Pinakinggan ka at nabago ang perspektibo nito. At oo, hindi isang mali ang makinig sa kwentong dapat pakinggan. Tinimbang ang buwan at ang araw. Pikit-matang inaalala na huwag kang masaktan. Pitik-bulag na iniisip ang bawat salitang binibitawan sa iyo ay pinaparatang. Tinitimbang maigi kung ano o sino ang may mali o tama o pareho lang ba kayong nagkamali.

 

Hindi. Ang ‘akala’ ay isang pagkakamali. Hindi ka rin naiba doon sa mga ibong nagsisipag-awit ng mga lirikong binulag ng mga maling pag-iisip. Ginawa mo rin kung ano ang ginawa nila. Inulit mo lang kung anong ginawa nila sa iyo. Ngayong binigyan ka ng pagkakataon para mabago ang isang pagkakamali ay gagatungan mo ng isa panng pagkakamali. Ikaw ang osong nalunod sa isang palaisdaan. Humuni ka ng gaya ng mga ibon upang hindi ka mahuli ng mangingisda. Ginaya mo sila kahit alam mong sa sarili mong isa kang oso.

 

Ah. Nakuha mo na ba ng gusto mo, munting oso? Nahirapan ka bang sisirin ang kailaliman ng dagat kaya umahon kang muli? Sabik ka na ba muling makita ang kaulapan? Sabik ka na bang makakita ng mga bagay sa kalupaan? Nakarating ka ba? Nakabalik ka na ba?

 

Hindi. Nagkamali nga ba ako? Lulubog na ang barko at nag-iisa lang ako sa kabilang dulo. Hindi tayo naghahakot ng mga bituin at nagbibilangan kung ilan ang naibigay sa isa’t isa. Hindi. Walang gustong magbilangan ng kung gaano na kalaki ang naitulong sa isa’t isa. Hindi tayo nagsususkatan ng mga bagay na nabibilang. Hindi tayo nagpaparti-partihan ng mga trabaho at nagtuturuan kung sino ang may gawa.

 

Ah. Kung minsan nga naman ang tao pagka nakuha na ang gusto ay nakakalimot na. Tila ba hindi mo na iisipin kung sino ang nagbigay sa iyo ng hagdan para makarating ka sa lugar na iyong kinatutungtungan.

 

Naisip mo ba kung gaano kahirap bumuo ng tulay na gawa sa sakit at paghihirap? Naisip ba natin na sa bawat hakbang natin, isang matibay na hagdan ang ating tinutungtungan para mahawakan mo ang kalangitan?

 

Hindi. Ang pagtatampo’y sa una, makalawa ay mawawala. Maglaon ay makakalimot. Masasanay.

 

Hindi ako nagtatampo. Hindi ako magtatampo. Walang rason upang ako ay magtampo.

 

Inis ang nararamdaman ko. Inis na hindi sa iyo kung hindi sa sarili ko. Minsan kasi, imbis na sisihin natin ang tunay na may sala, ang sarili natin ang ating ituturo sa pagkakamali na hindi naman dapat. Maiinis ka nalang dahil bakit kailangan magpaagos tayo na imbis tumayo ng may tindig at pagkatuto.

 

Mas masakit pa ang ginawa mo kaysa sa taong binigyang pansin ko ng dalawang taon. Ah. Ganoon pala ang pakiramdam ng maitaboy nang dahil lang sa mga baluktot na pag-iisip. 

 

Akala ko iyong ipinaramdam ko roon sa taong dalawang taong kong pinahalagahan, iyong pagpapahalaga at pagiintindi ng sobra sa kabila ng hindi pagkakaunawaan, akala ko ay maibibgay ko sa iyo ng buong buo.

 

‘Akala’ ko lang pala. Nagkamali lang pala ako. Binali mo ang tiwalang pinagtibay ko sa maikling panahon. Binigo mo ang isang ibong ni hindi umawit o sumipol ng liriko ng paghahatol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ngayo’y gusto kong sundan ka, lumipad kasama mo kahit na sa kabila ng mga ibong umaawit at humahatol ay hindi ko na magagawa dahil ikaw mismo ang bumali sa mga pakpak kong wagas ang paglipad.

prose, Uncategorized

The Paradox of Happiness

THE PARADOX OF HAPPINESS

There was once a wanderer who strolled around the planet only to seek the real happiness.

He stumbled upon wealthy man who claimed that he owns the sun, the moon, and the stars and all he riches in the land. He proclaimed, “Rich as I can be, King is what I am be!” yet he was alone sitting on an isolated throne.

But then, he encountered a landless farmer who wishes to own the sun, the moon, and the stars. He do not own a single thing but a seed that makes him grateful of living. He exclaimed, “Unfortunate I may be, but I live joyfully!” living with his family on a barn tree.

He went on and on until he crossed path with a busy man who possesses many clocks of all sort. He seemed to engage all his time working and working and working! “I am busy as a bee, I have no time to answer your plea!”

He, then, met an idle man who did not own but one defective clock. He was sitting pretty having his cup of tea with his friends and family. “I am, yet the time I keep the most is for my love that I hope.”

As he wandered and wandered around the planet, the quest to find the real happiness seems to be clearer to him.

Later on, he tripped down to a land of perfection where everything is in symmetry and symmetrical at all. He found out the one living in the town is the perfectionist who hated broken and flaws. His life was all planned and colored black and white, but, he was not happy at all.

Yet a guy living next to him painted his surrounding beyond their imaginations. It was the most perfectly imperfect to the wanderer. It was all colored with black, and white, and yellow, and red, and blue, and all sort! “And all the colors splattered creating a new world.”

After mesmerizing the place he has been, he walked away to wander again. After hours of looking for the answers, he heard his tummy cried. He sat on a bench. He was tired yet full of wonders himself.

A hopeless man was walking down the aisle when he stopped in front of the wanderer. “I have nothing but one bread and one cup to drink. You could have the other half and the other half is mine.” The wanderer has a huge smile on his face.

They happily eat each other’s half bread and drink to their fullest. But then, the wanderer was confused of the hopeless man’s action. He then said, “Nothing may I have, yet the joy I get in sharing with others is the true happiness.”

EUREKA! It was the real happiness he was looking for at the very start. The wanderer thanked the man he ate with as he stood up and go back to the place where he belongs. It was a great adventure indeed!

article, Uncategorized

You and Me on Parallel World

You and Me on Parallel World

 

If there is a time machine invented, what part of your life do you want to go back? If there is a real time machine, would you change your past? Or would you rather look up to the future and see what’s going to happen?

There are things we have done that we regret so much. There are things we have not done yet we wanted to see what’s the end of it if we make the move. There are so many thoughts in our minds. We want to change something for the better. We want to peek at the future so we can prevent bad things from happening. We defy the space and gravity looking for answers to our unending questions and regrets.

You have hurt a friend and you cannot make up with him. You have a fight with your partner yet nothing is resolved. We killed with our abusive thoughts. We think bad to the good ones. We love and hate each other. We end up breaking our heart and soul. We keep fixing others yet we are the ones that are broken.

I met you on this messy world. You were broken. I was half empty. You were wounded by the things you loved the most. I was trying to fix your soul. We were on the verge of falling but we keep on hanging on. You were the one I wanted the most but we could not be together.

The hopes and the regrets we create are still here. We try to find the pieces of the time we lost and put it back together.

What if there’s a real time machine where we can erase the regrets?

When we see another world, it makes a parallel one. We create another timezone and space of ours. We see ourselves sitting happily on a bench under the the shade of tree. We try to picture out a world without a mess. It’s a world with no regret.

I see you sitting beside me. We eat alone on a happy weekend. You are all fixed. I am so full of thoughts. You smile to your heart’s content. I am the happiest. We close our eyes and dream. We are in each other’s arm.

If there will be a time machine where we can change the past and overlook the future, things would be easy. Yet if we re-create them, there’s a possibility that a parallel world is being created. The world where our thoughts are in good shape.

But the real world does not change the fact that we have done something regretful. There are worlds being created within our own time machine but we cannot erase the fact that a real world is still living. A time machine can be made, but science cannot fix everything.

The thing we wanted the most is, a world of peace. A place of nothing but happiness. We need not to change a thing in the past or overlook the future. The only thing we can do is start changing the present. We think before we move our hands or our feet.

We can create a world within our world without having a time machine. We can change what is going to happen if we leap with our faith.

You can have anything. I can be with you. I do not regret a single thing meeting you. I wish of this parallel world yet I want you to be with me in reality.

poetry, Uncategorized

IF

If

If there is only a chance to say what I feel

I would buy a time just to explain my feelings

I would go through all the obstacles

And I hope it will reach you.

 

If only I have the right to own every seconds with you

I will never give up on it

And hold unto it until the very end

Because every seconds with you is a chance for me

 

If I can only make my universe

There’s only me and you and the people who are beside us

And all the happy memories will bound there

And we will live a life of happiness

 

If I could only change your mind

And then I will let them see me through

I will make every minute a forever

And forever will be eternity

 

If only I can make my dreams turn into reality

And reality will be you

I will be the happiest human on earth

Living with no regrets as this poem ends